17 nov, 2023

Op zoek naar de dialoog: Dokhuis en docenten burgerschap nemen initiatief tot het oprichten van Atelier Burgerschap

Hoe geef je als docent burgerschapsonderwijs op een goede manier vorm aan je lessen. Hoe ga je om met de actualiteiten, hoe raak je in dialoog, hoe zorg je ervoor dat de mening en ervaringen van alle leerlingen er mogen zijn?

In het Atelier Burgerschap- een initiatief van docenten burgerschap uit Rotterdam en Dokhuis- geven we docenten vo en mbo hun eigen professionalisering vorm.

De brede doelstelling van burgerschapsonderwijs biedt veel ruimte voor de ‘eigen invulling’ door scholen en voor de betrokkenheid van meerdere vakken en docenten. Er zijn diverse leerlijnen in de aanbieding en veel scholen ontwerpen hun eigen onderwijs . In de dagelijkse praktijk zijn die doelstellingen en lesprogramma’s echter niet toereikend om als docent goed burgerschapsonderwijs vorm te geven. De dagelijkse realiteit roept continu vragen op die van invloed zijn op de lespraktijk van de docent burgerschap.

Overkoepelende vraag voor het atelier: Hoe kom je in dialoog? Hoe blijf je in dialoog…met pubers en adolescenten in Rotterdam?

Waarom een atelier?
Een atelier is een werkplaats. Een werkplaats waarin je onderzoekt, maakt, gereedschap uitprobeert en waar je andere mensen en manieren kunt ontmoeten. Je kunt alleen of samen met anderen iets uitwerken, en elkaar feedback geven. Binnen de muren van het atelier staat de richting of het vraagstuk wel vast, maar is er veel ruimte om zelf vorm en inhoud te bepalen. Onderzoek je een theorie, een pedagogische aanpak, of maak je bjivoorbeeld een lessenserie? .

Hoe ziet het Atelier Burgerschap eruit?
Een atelier is een vrije ruimte. We geven graag samen met de deelnemers vorm aan de bijeenkomsten. We starten met drie bijeenkomsten in Dokhuis, die we gebruiken om inhoudelijk aan de slag te gaan, maar juist ook om samen inhoud en vorm te bedenken. De eerste bijeenkomst zal door de initiatiefnemers op inspirerende en smakelijke wijze worden ingevuld.

Professionalisering
Wij denken dat Atelier Burgerschap een waardevolle mogelijkheid is om jezelf als docent te ontwikkelen op het gebied van burgerschap. Leren van en met elkaar, dichtbij de onderwijspraktijk waar we in werken. We vinden het dan ook belangrijk dat het meedoen in het Atelier Burgerschap (meteen of op termijn) als professionalisering wordt gezien door scholen en schoolbesturen. We zullen in de eerste drie bijeenkomsten dan ook samen vormgeven aan een manier om ons leren inzichtelijk te maken.

Meedoen? Meld je hier aan voor de eerste bijeenkomst op 12 december van 15.00-18.00 uur.