Drie boeren…

die hun verlangen leven.

die als koplopers de weerbarstigheid van verandering ervaren.

die in gesprek gaan over vragen waar zij mee worstelen.

Een queeste is een zoektocht die het karakter heeft van een levenstaak. We volgen akkerbouwer Mees Visser, glastuinbouwer Frank de Koning en strokenteler Cornelis Mosselman in hun worsteling om hun verlangen naar een duurzame voedseltransitie vorm te geven. Hun verhalen worden in een historische context geplaatst. Tevens worden relevante onderwerpen belicht in de gesprekken die zij voeren.