14 sep, 2023

In gesprek over posthumanisme & onderwijs- met Floor Basten

Het posthumanisme daagt ons uit om niet óver de wereld te denken, maar ín de wereld ons leven te ervaren als betekenisvol onderdeel van iets groters, en daar dan ook naar te handelen.

In haar essay Wat is posthumanisme? schudde Floor Basten dit voorjaar aan de boom, ook in relatie tot onze aannames en overtuigingen over wat goed onderwijs is. Haar uitnodiging om verder te verkennen – zelf en met andere mensen – heeft inmiddels geleidt tot een onderzoekende groep. In het najaar komt deze groep voor het eerst bijeen in Dokhuis.