In gesprek over posthumanisme, onderwijs en samenleven.

Op deze middag gaan we op initiatief van Floor Basten met elkaar in gesprek over  posthumanisme en onderwijs.

Het posthumanisme daagt ons uit om niet óver de wereld te denken, maar ín de wereld ons leven te ervaren als betekenisvol onderdeel van iets groters, en daar dan ook naar te handelen. In haar essay Wat is posthumanisme? schudde Floor Basten dit voorjaar aan de boom, ook in relatie tot onze aannames en overtuigingen over wat goed onderwijs is.

Floor nodigt een ieder uit om in gesprek te gaan over dit onderwerp. Op deze dag is er een eerste kennismaking en verkenning.

wo 13 sep

14:00 - 17:00