NIVOZ-onderwijsavond met Hans Schnitzler 'Vorming in vloeibare en digitale tijden'

Naarmate mens en machine meer samensmelten, wordt de vraag naar wat het betekent om mens te zijn steeds relevanter. In zijn lezing gaat Hans Schnitzler in op de relatie tussen mens en technologie en hoe deze relatie in digitale tijden vorm en inhoud krijgt, en wat dit betekent voor het onderwijs. Hij neemt zijn publiek mee in een pleidooi voor het centraal stellen van onderwijswaarden en zal zich met name richten op een waarde als aandacht. Die waarde staat namelijk onder druk en dat heeft verstrekkende gevolgen voor onze betrokkenheid op de wereld.

Hans Schnitzler is aanvankelijk opgeleid als docent geschiedenis en werkte zowel in het voortgezet als hoger onderwijs. Hij is sinds 2015 als medegrondlegger betrokken bij de Bildung Academie. In 2019 voltooide hij zijn studie filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sindsdien houdt hij zich bezig met het uitwerken van zijn filosofische inzichten rondom thema’s als de invloed van digitalisering op de alledaagse leefwereld, ethiek, onderwijs en burgerschapsvorming. Hij publiceerde vele essays en opiniestukken, en diverse boeken: Het digitale proletariaat (2015), Kleine filosofie van de digitale onthouding (2017), Wij nihilisten – een zoektocht naar de geest van digitalisering (2021) en Filosofie van de kroeg (2024).