Open Playground- Bring Your Own Story

De vijand is degene van wie je het verhaal niet kent! Op deze vrijdagmiddag nodigt Khalid ons uit om bijzondere sleutelmomenten uit het leven met elkaar te delen, om zo elkaar beter te leren kennen. The enemy is the one whose story you don't know! On this Friday afternoon,Khalid is inviting us to share special key moments in our life with each other to get to know each other better.

In Dokhuis ontmoeten we om samen de wereld een beetje mooier te maken. Tijdens BYOS delen we verhalen om elkaar te leren kennen en nieuwe verbindingen te smeden.

Je mag komen luisteren, komen vertellen, inspiratie komen opdoen. En natuurlijk is er een hapje en drankje!

Het is fijn als je je even aanmeldt!

 

At Dokhuis, we meet to make the world a little bit better together. During BYOS, we share stories to get to know each other and build new connections.

You are welcome to listen, to tell, to get inspired. And of course there will be snacks and drinks!

It’s great if you sign up in advance!

vr 19 jul

14:00 - 17:00

Kosten:

Gratis