Samenscholing: onderwijs en opleiding in Rotterdam

‘Samenscholing’ van Rotterdamse lerarenopleiders, onderzoekers en onderwijsbeleidsmakers. Een middag vol inspiratie en uitwisseling vanuit de vragen: Wat vraagt de grootstedelijke context van het pedagogisch handelen van de leraar en wat betekent dit voor het opleiden van leraren in Rotterdam?

Dat zijn de vragen waar NIVOZ het afgelopen jaar mee van start is gegaan, samen met een aantal lerarenopleidingen (Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool, EMPO-EUR), in het Programma Grootstedelijke Pedagogiek (PGP). In dit programma ontwikkelen we expertise en handelingspraktijken om sterke leraren op te leiden die vanuit vertrouwen werken aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren in Rotterdam. Zodat zij een eigen plek vinden waarin ze ervaren ertoe te doen en van waarde te zijn voor de wereld.

We zien deze ontmoetingsmiddag – deze ‘samenscholing’ – als een plek en als een mogelijke start en voedingsbodem voor verdere samenwerking en verbinding in de toekomst.

Wil je ook bij deze middag zijn, stuur dan een mailtje naar Willemijn van Woerkum: w.vanwoerkum@nivoz.nl

ma 2 okt

14:00 - 16:30