Programma Dokhuis

Symposium: Naar een pedagogische bestuurscultuur in het onderwijs'

Een symposium- voor onderwijsbestuurders, toezichthouders, beleidsmakers en onderzoekers- met Dick Bakker over hoe we naar een pedagogische bestuurscultuur in het onderwijs kunnen toewerken.

Dick den Bakker was tussen 2011 en 2018 directeur van de Besturenraad (later Verus geheten), met als specialisme governance, identiteit en leiderschap.  

In april 2024 verschijnt het nieuwe boek van Dick den Bakker, getiteld Het ambacht van de schoolbestuurder met als ondertitel Naar een pedagogische bestuurscultuur in het onderwijs. Vanuit de vraag wat een goede bestuurder eigenlijk is, is hij de literatuur en de praktijk ingedoken. Hij sprak bestuurders over de momenten dat zij pijn in hun buik kregen: hoe vullen zij hun ambacht in? Dick den Bakker pleit voor een perspectiefwissel naar een bestuurscultuur die congruent is met de pedagogische opdracht en het pedagogisch vakmanschap van leraren. “Een goede bestuurder biedt pedagogisch weerstand aan het heersende maakbaarheidsdenken.” 

Op deze ambachtelijke middag in het Rotterdamse Dokhuis gaan we met Dick den Bakker en elkaar in gesprek over de praktijk en de persoon van de bestuurder.  

In een inleidende lezing zal Dick den Bakker de kernbegrippen uit zijn werk toelichten en onder meer aandacht besteden aan de rol van vertrouwen en maakbaarheidsdenken in het onderwijsbestuur. Ook besteedt hij aandacht aan het menselijke verhaal van de bestuurder en het voorleven en organiseren van ‘samenlevingskunde’.   

Aan de hand van fragmenten uit het boek en eigen casuïstiek zullen we vervolgens reflecteren op de ‘dagelijkse modder’. Helpen begrippen als ambacht, bescheidenheid, liefde, niet-maakbaarheid en gemeenschapszin om hier anders naar te kijken?